UPRAVNI SPOR I UPRAVNI POSTUPAK • Advokatska kancelarija • Milačić
UPRAVNI SPOR I UPRAVNI POSTUPAK

UPRAVNI SPOR I UPRAVNI POSTUPAK

  • Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima, naročito u oblasti poreskog, carinskog, zemljišno knjižnog prava.