SPOROVI U PARNIČNIM POSTUPCIMA PRED PRIVREDNIM I OSNOVNIM SUDOVIMA • Advokatska kancelarija • Milačić
SPOROVI U PARNIČNIM POSTUPCIMA PRED PRIVREDNIM I OSNOVNIM SUDOVIMA

SPOROVI U PARNIČNIM POSTUPCIMA PRED PRIVREDNIM I OSNOVNIM SUDOVIMA

  • Naplate potraživanja,
  • Zastupanje u svim sporovima, iz obligacionog, stvarnog i gradjanskog prava ( u sporovima radi nadoknade svih vidova štete, imovinske i neimovinske, ispunjenja i raskida ugovora, radi poništaja i utvrđenja ništavosti ugovora/pravnih poslova i dr.) .