RADNO PRAVO • Advokatska kancelarija • Milačić
RADNO PRAVO

RADNO PRAVO

 • Zaštita interesa i prava zaposlenih kod poslodavca i pred sudom
 • Zaštita interesa i prava poslodavca
 • Opšta pitanja iz oblasti radnog prava;
 • Prava i obaveze iz radnog odnosa;
 • Zasnivanje i prekid radnog odnosa;
 • Radni odnos stranih državljana;
 • Izrada ugovora o radu i ostalih opštih i pojedinačnih pravnih akata vezanih za prava i obaveze poslodavaca i zapolsenih;
 • Višak zaposlenih i socijalni programi;
 • Sindikati i kolektivni ugovori;
 • Doprinosi za socijalno i penziono osiguranje;
 • Štajkovi;
 • Radni sporovi (otkaz ugovora o radu, otpremnina i dr.)
 • Pregovaranje