PRIVREDNO I KOMPANIJSKO PRAVO • Advokatska kancelarija • Milačić
PRIVREDNO I KOMPANIJSKO PRAVO

PRIVREDNO I KOMPANIJSKO PRAVO

 • Osnivanje privrednih društava;
 • Statusne promjene – Restrukturiranje privrednih društava;
 • Reorganizacija privrednih društava (spajanje, podjela, odvajanje privrednih društava);
 • Upravljanje privrednim društvima;
 • Privatizacija, kupovina i prodaja privrednih društava;
 • Pravni savjeti i sastavljanje internih pravnih akata (osnivački akti, statut itd…) , sastavljanje svih vrsta privrednih ugovora;
 • Svakodnevno praćenje poslovanja privrednih društava;
 • Praćenje propisa i uskladjivanje rada privrednih društava sa pozitivno pravnim propisima;
 • Zaštita prava i interesa naših klijenata u Stečajnom postupku;
 • Likvidacija privrednih društava;
 • Usluge i ugovori u vezi sa bankarskim poslovanjem i finansijama;
 • Osiguranje banaka;
 • Osnivanje osiguravajućih društava, društava za posredovanje i društava za zastupanje u osiguranju.
 • Zastupanje privrednih društava u postupcima po privrednim prestupima;