NEKRETNINE • Advokatska kancelarija • Milačić
NEKRETNINE

NEKRETNINE

  • Opšta pitanja u vezi kupoprodajom nepokretnosti i poreskim tretmanom istih;
  • Izrada Ugovora o zakupu;
  • Sveobuhvatna pravna analiza nepokretnosti;
  • Podnošenje zahtjeva za Upis/brisanje stvarnih prava na pokretnim stvarima i na nepokretnostima pred svim Upravama za nekretine i ostalim registrima u Crnoj Gori;
  • Obezbeđenje potraživanja i izvršenja na nepokretnostima;
  • Zastupanje pred organima uprave u postupku dobijanja sve potrebne dokumentacije i dozvola za izgradnju stambenih i/ili poslovnih objekata;
  • Vansudska prodaja nepokretnosti
  • Opšta pitanja u vezi posupka vansudske prodaje nepokretnosti;
  • Davanje pravnih mišljenja u vezi postupka vansudske prodaje nepokretnosti;
  • Sprovođenje cjelokupnog postupka vansudske prodaje nepkretnosti .