KRIVIČNO PRAVO • Advokatska kancelarija • Milačić
KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PRAVO

  • Zastupanje u svojstvu branioca u krivičnim i prekršajnim predmetima, odbrana i zastupanje u krivičnim postupcima pred svim sudovima i sudskim instancama, uključujući i postupke iz oblasti oranizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina;
  • Zastupanje oštećenih u krivičnim predmetima